Informujemy, że nasza strona wykorzystuje pliki cookie do analizy ruchu, logowania się do sklepu oraz obsługi koszyka. Więcej informacji najdziesz w naszej Polityce Prywatności.

W przypadku problemów z funkcjonowaniem sklepu prosimy o wykonanie poniższych czynności

Kiedy używasz przeglądarki Chrome

Otwórz Chrome na komputerze.

W prawym górnym rogu kliknij Więcej 

 

Kliknij Więcej narzędzi  Wyczyść dane przeglądania.

U góry wybierz zakres czasowy. Aby usunąć wszystko, wybierz Od początku.

Zaznacz pola „Pliki cookie i inne dane witryn” oraz „Obrazy i pliki zapisane w pamięci podręcznej”.

Kliknij Wyczyść dane.

Kiedy używasz przeglądarki Mozilla Firefox

Otwórz Firefox na komputerze

Wejdź na stronę sklepu https://lilufruitshome.pl

Kliknij na ikonę kłódki przy adresie strony

Kliknij  Wyczyść ciasteczka i dane stron - usunięte zostaną tylko dane strony lilufruitshome.pl

Po wykonaniu tych operacji ponownie spróbować zalogować się do sklepu lub dokonać zakupów jako gość